Graviditet og svangerskapsrelaterte bekkenplager

En av fem gravide får bekkenleddsmerter i Norge hvert år, et fåtall opplever også vedvarende plager etter endt graviditet. Mulige årsaker til bekkenleddsmerter kan være hormonelle, biomekaniske, ugunstig bruk muskler og stress av leddbånd. Det er per dags dato ikke funnet mer bevegelse i bekkenleddene hos pasienter som har bekkenleddsmerter.

De som opplever bekkenleddsmerter kan ha behov for veiledning og råd for videre trening og aktivitet. Vi har kompetente kiropraktorer med fokus på behandling av svangerskapsrelaterte bekkenplager/bekkenløsning. Dette gjelder uavhengig av årsak og hvor lenge smertene har vedvart. Vi utfører en grundig undersøkelse og setter opp en individuell behandlingsplan for deg. Det er helt trygt for både mor og barn og motta behandling under svangerskap.

Spedbarn og barn

Spedbarn kan også oppleve ubehag og smerter. En kiropraktor vil kunne undersøke og utrede om barnets ubehag og smerter kan stamme fra muskler og ledd. Vanlige henvendelser til kiropraktor kan være:

  • Favorittside (barnet foretrekker å ligge med hodet til den ene siden, eller amme kun fra det ene brystet).
  • Skjevhet/flatt område på hodet.
  • Kroppslig asymmetri/holdningsendringer.
  • Utrøstelig gråt/lite og urolig søvn.
  • Utilpass/vansker med å finne roen.
  • Strever med motorikken.

Kolikk

Utrøstelig grå som vanligvis starter når barnet er noen uker gammel. Den alminnelige definisjonen av kolikk er: gråtetokter som vedvarer i minst tre timer daglig i minimum tre dager i uken over en periode på minst tre uker. Årsaken til kolikk er fortsatt ukjent men en kiropraktor kan undersøke barnet for å utrede om barnets ubehag og smerter kan stamme fra muskler eller ledd.

Stramt tungebånd

Et stramt tungebånd kan gjøre det vanskelig for barnet å suge ordentlig fra brystet og tungen spiller en sentral rolle når et spedbarn ammer. Stramt tungebånd kan forårsake små sår og rifter på brystvortene, problemer med amming og kan føre til tidlig ammeslutt. En kiropraktor hos oss kan undersøke barn med stramt tungebånd og kan henvise videre til legespesialist for vurdering ved behov.

Asymmetri

Skjevstillinger i hode- og nakkeregionen og asymmetrisk bevegelsesutvikling forekommer relativt hyppig hos spedbarn. Som regel vil disse asymmetriene gå over etter den første tiden. Årsaken kan variere, men i praksis er det ofte sett i sammenheng med muskulære spenninger med nedsatt bevegelse i nakke/rygg. En kiropraktor har kompetanse til å undersøke barnet med asymmetri og vurdere om det kan ha opphav fra muskelskjelettsystemet.

Ved vurdering av spedbarn gjøres først en grundig undersøkelse. Behandlingen består av lette og smertefrie teknikker som ikke er farlige for barnet. Råd og veiledning til foreldre rundt stimulering av riktig bevegelsesmønster, ammeteknikk og andre konkrete øvelser er en stor del av behandlingsplanen til barn.