Kiropraktikk

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager. Kiropraktorer har 6 års universitetsutdannelse og kan henvise videre til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntegen, MR og CT, samt sykemelde pasienter opptil 12 uker.

Økt funksjon gir bedre prestasjon!

Behandling hos kiropraktor forbindes ofte med nakke- og ryggplager, men vi jobber med hele nerve-,  muskel- og skjelettsystemet, inkludert armer og ben. Mange kommer til oss med smerte, men kun 10% av nervesystemet har med smerte å gjøre, derfor er smertelindring kun en liten del av de kliniske resultatene man kan oppnå hos en kiropraktor. Vi har en helhetlig tilnærming, der samspillet mellom det kjemiske, fysiske og mentale vil bestemme ditt individualiserte behandlingsforløp. Økt funksjon gir bedre prestasjon!

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktor. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønaden vil derfor normalt bare dekke en begrenset andel av de totale kostnadene.