Skuldersmerter

Skuldersmerter oppstår hos mange av oss. De kan være relatert til en hendelse, eller de kan fremtre spontant, uten en klar årsak. Smerter i skulderen er svært vanlig, og det er viktig å få en god undersøkelse for riktig diagnose og behandling.

Årsaker til skuldersmerter

Ved bevegelse av skulderen, er det flere mekanismer i samspill. En funksjonell skulder avhenger av samspill mellom nakke, midtrygg, skulderbue (krageben og skulderblad) og skulder. Feil i en eller flere mekanismer, kan gi overbelastning av andre strukturer i dette samspillet.

Skulderen er spesiell, da leddet ikke gir mye stabilitet i seg selv, men er omringet av små utholdende støttemuskler, samt større muskler som gir mer kraft i bevegelsene. Derfor er det viktig at man får kartlagt hva tiltak bør rettes mot. Økt bevegelse, krever økt stabilitet.

Skuldersmerter kan oppstå akutt, ved langvarig overbelastning eller som følge av høyt stressnivå over tid. Ensidige arbeidsstillinger, som statisk armstilling eller repetitive bevegelser, kan gi smerter. Man kan si at strukturer er for lite stimulert, eller gjennomgått høy stimuli uten nok restitusjon. Ny og endret belastning kan også gi seg utslag i smerter.

Ved akutte smerter vil man kunne oppleve smerter som er svært begrensende i den daglige aktiviteten. Det kan være både hvile- og belastningssmerter. Man kan oppleve smerter som sprer seg mot nakkeregionen, rundt skulderblad og/eller over skulderledd og ned i overarm. Det er ikke uvanlig at man kan få smerter helt ned til hånd og fingre. Det er viktig å kartlegge om smertene kommer fra skulder, eller nakke. Dette vil våre terapeuter kunne hjelpe deg med.

Ved overbelastning over tid, kan man ane en smerte eller et ubehag, men som ikke hindrer den daglige funksjonen. Noen opplever at denne smerten gradvis øker på, og det kan gå lang tid før man tenker det er nødvendig å oppsøke hjelp. Vi vil anbefale deg å oppsøke hjelp tidlig, slik at man kan forebygge langvarig problematikk. Det er normalt at det oppstår betennelse og aldersforandringer i sener og ledd, disse kan utarte seg ulikt. Vi henviser til bildediagnostikk der vi anser det nødvendig. Her benyttes ultralyd, MR eller røntgen. Noen av våre terapeuter har videreutdanning innen ultralyddiagnostikk, og vil være behjelpelig med denne type undersøkelse.

Slik kan du selv forebygge skuldersmerter

 • Unngå overbelastninger og ensartede løft.
 • Unngå mye og ensartet jobbing i skulderhøyde.
 • Tren skuldermusklene dine og de som medvirker i samspillet.
 • Ha en god holdning; rett deg opp så faller skuldrene på plass
 • Oppsøk kyndig hjelp i tide.

Sene- og slimposebetennelser i skulderen

Når en sene er betent, oppstår smerter når muskelen brukes. Senen blir tykk og hoven, og kan i noen tilfeller få små rifter som krever opptrening. Ofte er rotatorcuffen i skulderen rammet. Dette er stabiliserende muskler og sener som er svært viktige for skulderleddets funksjon. Mellom den store skulderkappemuskelen (deltoideus) og rotatorcuffen ligger en slimpose som smører bevegelsen mellom muskellagene. Denne kan også bli betent og dette kalles bursitt.

Vanlige symptomer ved senebetennelse

 • Skarp smerte i skulderen når en løfter armen sideveis og opp, særlig
  over skulderhøyde
 • Smerter om natten, samt vansker med å ligge på skulderen
 • Verk i overarmen rett nedenfor skulderen, noen ganger helt ned til underarm og hånd.

Dette kan du gjøre selv

 • Plasser is eller kuldepakninger i ca. 20 min på smertestedet 4-6x/dag
 • Lett bevegelse uten store smerter er bra, men unngå de mest smertefulle bevegelsene.
 • Unngå å ligge på den vonde skulderen.
 • Bevege resten av kroppen for økt sirkulasjon og smertelindring, eks gå en rask tur.

Behandling

Ved skulderplager vil våre terapeuter både behandle skulderen lokalt for å dempe smerte, redusere betennelsen og øke blodtilførselen, samt gjenopprette normal bevegelighet i nakke, skulderblad, krageben og skulderledd. En korrekt diagnose er avgjørende for et vellykket behandlingsresultat.
Vår behandling består av består av en rekke behandlingsmetoder hvor vi hovedsakelig bruker hendene for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem, samt veileder deg i bevegelse i de ulike fasene.

Behandling kan være:

• Spesifikk leddbehandling
• Tøyninger
• Muskulære teknikker
• Nevrologiske teknikker
• Trening
• Øvelser, råd og veiledning

Slitasje og forkalkning i skulderleddet

Slitasje og forkalkning i skulderleddet er svært vanlig hos middelaldrende og eldre mennesker. Dette er naturlige aldersforandringer. Typisk er det at smertene utvikler seg gradvis over tid, kommer og går for så å bli riktig plagsomt. En slik tilstand kan forbedres og i noen tilfeller helbredes helt. Det er helt avgjørende men en korrekt diagnose. Vi gjør gjerne en klinisk undersøkelse og følger kanskje opp med røntgen, CT, MR eller ultralyd. Tabletter og sprøyter har ofte forbigående effekt. I slike tilfeller viser det seg at gjenopptrening av muskler og sener og opplæring i funksjonell bruk av skulderen har best effekt. Forskning har vist at trening har like bra effekt som operasjon. Hvis derimot trening ikke hjelper så kan vi henvise deg til ortoped for å vurdere en operasjon. Etter en skulderoperasjon følger en lang periode med opptrening.

Frossen skulder

En frossen skulder kan oppstå akutt eller komme snikende på over tid. Dette er en inflammasjonstilstand i leddkapselen. Man vet ikke helt hvorfor denne tilstanden oppstår. Det kan i noen tilfeller oppstå etter fall på skulderen eller operasjoner. Den kjennetegnes ved gradvis økende smerter, natt- og hvilesmerter, og redusert bevegelighet - spesielt for å føre armen ut til siden og utadrotasjon i skulderen.

Et vanlig forløp karakteriseres ofte av at først blir skulderen stiv og vond for deretter å stivne helt eller delvis. Det er viktig å få stilt en korrekt diagnose, for i motsetning til andre skulderlidelser så kan trening gjøre skulderen verre i tidlig fase. I en akutt fase kan tabletter eller kortisonsprøyte virke smertedempende. Vi behandler musklene rundt skulderbuen for å gi smertelindring. Tilstanden er vanskelig å behandle, men prognosen for pasienter med frossen skulder er god. Man går gjennom ulike faser, gjerne to faser: smertefase og deretter stivhetsfase. De aller fleste blir helt friske, men det kan ta opp mot 1-3 år.

Muskelsmerter

Dette er noe de fleste av oss har erfart. Hvis muskulaturen overbelastes eller feilbelastes over lengre tid vil det begynne å verke og man kan kjenne ømme punkter i muskulaturen, gjerne kalt triggerpunkter eller myalgi. Aktive triggerpunkter vil gi en verkende smerte hele tiden fra muskelen. Latente triggerpunkter gir smerte ved trykk, aktivitet og belastning. Ved alle skulderdiagnoser er det svært viktig å kartlegge årsaken til feilbelastningen. Leddlåsninger i nakke og mellom skulderblad kan ofte påvirke at muskulaturen ikke er i balanse, noe som igjen vil påvirke bevegelsesmønsteret vårt. Da vil muskulaturen oppleves stiv, lite mobil og øm. Man kan finne punkter i musklene som er svært ømme å trykke på og kan i noen tilfeller avgi konstant verking. Øm og verkende muskulatur i nakke og skulder gir lokal smerte, men kan også være årsak til smerte som stråler ned i armen. Vi behandler disse triggerpunktene der det er indikasjon for det.