Lår og legg

En akutt muskelskade i lår eller legg oppstår når fibre i muskelen forstrekkes eller rives av. Har du drevet idrett er det stor sjanse for at du har opplevd å få en strekk i en muskel. Heldigvis er de fleste beskjedne og går fort over av seg selv, men av og til ser vi større avrivninger som fører til blødninger i muskelen.

Slike akutte muskelskader oppstår gjerne under idrett eller annen fysisk belastning. Da er det greit å vite hva man skal gjøre umiddelbart etter at skaden har oppstått. Målsettingen med behandlingen er å begrense blødningen og forebygge eller lindre smerter som måtte oppstå. En god akuttbehandling er å følge POLICE-prinsippet (Protection, Optimal Loading, Ice, Compression, Elevation).

POLICE-prinsippet

  • Beskyttelse og hvile er kanskje det mest innlysende elementet i behandlingen. Vedvarende aktivitet av det skadede området vil kun føre til mer blødning og inflammasjon (betennelsesreaksjon).
  • Is legges på det skadede området og man kan benytte noe man har i fryseren eller isposer som man får kjøpt på apoteket eller i en sportsforretning.
  • Kompresjon er det absolutt viktigste elementet i denne akuttbehandlingen. Bruk en pelott (eller en ispose) og legg på det skadede stedet og surr rundt med et elastisk bind. Det er viktig at bindet er stramt nok.
  • Elevasjon er det siste elementet i denne behandlingen. Søk å holde det skadede stedet så høyt som mulig, helst 30 cm over hjertehøyde. Dette for å redusere blodtrykket mot skadestedet så mye som mulig
  • Mobilisering etter akutt skade i muskulatur er viktig med tanke på å komme tilbake raskest mulig etter skaden. Du skal derfor raskt komme i gang med optimal belastning / bevegelse.

Generelt om smerter i låret

Smerter i låret kan by på en diagnostisk utfordring. Det kan dreie seg om en ren muskelskade som har oppstått under idrett eller annen aktivitet, men smerter i låret kan også være utstrålende smerter fra en annen del av kroppen.

Hvis det ikke dreier seg om en akutt muskelskade i låret, er det som regel utstrålende smerte til fremside eller bakside av låret som terapeuten ser i sin praksis. Dette er smerter som har sin opprinnelse ett sted, men som så stråler ut til et annet sted.

Ryggplager kan gi utstrålende smerte til lår og legg. Dette kan skyldes funksjonelle feil i måten ryggen beveger seg på eller det kan skyldes skiveprolaps.

Skiveprolaps i søylens nederst del som presser på isjiasnerven og gir utstrålende smerte på baksiden av låret og helt ut i foten.

Skiveprolaps høyere i korsryggen kan gi utstrålende smerte til fremsiden av låret. Hofteartrose kan gi utstrålende smerte til lyske, utside og fremside av lår samt rundt kneet.

Det finnes mange tilstander som gir utstrålende smerte til lår og legg. Våre kiropraktorer og fysioterapeuter har høy kompetanse innen differensialdiagnostikk som er viktig for å kunne skille mellom alle disse tilstandene.