Idrettsskader

Idrettsskader kan være akutte, som ved en skadesituasjon under trening eller kamp. Eller de kan være relatert til overbelastning – for høy belastning uten tilstrekkelig restitusjon. Uansett type skade, er det viktig å få en grundig undersøkelse og kartlegging for videre utvikling. Vi er opptatt av forebygging, da man vet at største risiko for skade – er tidligere gjennomgått skade.

Behandling

Våre terapeuter har vært involvert i behandling av idrettsutøvere både innen eliteidrett og treningsidrett. Mange team og utøvere velger å ha en kiropraktor eller fysioterapeut som medisinsk ansvarlig, enten som del av et team eller som selvstendig oppfølging.

Vi ønsker å ha fokus på prehabilitering, like mye som rehabilitering. Med prehabilitering mener vi forebyggende arbeid for og i størst mulig grad unngå skade og dermed øke prestasjonspotensialet. Man vet at mange utøvere mister muligheten til en lang karriere grunnet skadeomfang. Vi har fokus på samarbeidet mellom terapeut, utøver og trener for å sikre best mulig tilrettelegging. Utøveren har stor fordel av å forstå, håndtere og ta ansvar for helse og sin totale belastning – både fysisk og psykisk.

Indrettskiropraktikk og idrettsfysioterapi

Idrettskiropraktikk og idrettsfysioterapi er en spesialitet som omhandler forebyggende arbeid, rehabilitering av muskel-, nerve- og skjelettskader, knyttet til idrett eller fysisk aktivitet. Vi jobber skjerpet og holder oss oppdatert for å kunne gjøre en god nok helhetsvurdering av utøveren. Vi mener at en utøver bør ha vurdering på alle aspekter, da det er små forskjeller som kan utgjøre en betydelig konsekvens på for eksempel restitusjonsevne, og påfølgende prestasjonsevne.

Målgruppen er ikke bare toppidrettsutøvere, men også hverdagsmosjonister, barn i idrett og supermosjonister. Alle blir vurdert og behandlet som individer, enten de er en del av et lag eller utøver sin idrett alene.
God funksjon gir økt prestasjon!