Fot & ankel

Ledd og strukturer i fot og ankel må tåle mye belastning for å fungere optimalt, og mange oppsøker oss for hjelp med alt fra akutte til langvarige fot- og ankelplager. ¼ av beinene i kroppen finner vi i foten, den består av 26 ben, 33 ledd i hver fot og over 100 muskler, sener og leddbånd. Her er det viktig med godt samspill for å kunne takle påkjenningen som blir puttet på dem. Føttene er viktig i alt fra å holde balanse, avlastning, gange og samtidig fortelle hjernen hva vi står på til enhver tid.

Kroniske feilfunksjoner i ekstremiteter kan også være underliggende årsak til ryggplager, noe som ofte blir oversett. For eksempel vil undersøkelse og behandling av fot og ankel være relevant for en pasient med rygglidelser.

Leddbåndskader

Den vanligste skademekanismen i ankelen er å tråkke slik at foten vris forkjært, dette vil gi en kraftig strekk på leddbåndene på utsiden av ankelen med risiko for skade til leddbåndet og feilfunksjon i leddet. Mest vanlig er det vi kaller ett overtråkk hvor foten vris innover, som potensielt kan gjøre skade til leddbåndet som ligger på utside av ankelleddet. Det gir samtidig en strekk i ledd som kan få nedsatt eller feil funksjon og gjøre at gangmønster endrer seg. Over tid vil dette gi følgefeil oppover mot kne, hofte, bekken og rygg. På folkemunne har dette vært omtalt som ¨lockfoot¨. Kiropraktorer med videreutdannelse i behandling av ekstremiteter (armer og ben) er meget godt utdannet til å diagnostisere og behandle slike tilstander.

Leddbåndskader i ankelen er den hyppigste skaden innen idrett hvor det forekommer mye vendinger. En leddbåndsskade

Bruddskader

Brudd eller skader i foten kan oppstå isolert, eller som ledd i høyenergiskader hvor andre deler av kroppen blir skadet som for eksempel fall rett ned på føttene. I noen tilfeller vil skaden oppstå etter overbelastning av vevet over lengre tid, og det oppstår det som heter «tretthetsbrudd». Ved overtråkk kan det også forekomme brudd i ankelen, det er derfor viktig at ankelen blir nøye undersøkt for å kartlegge integriteten i ankelen.

Belastningsskader

Det er mange lange sener som går igjennom seneskjeder og over slimposer, her kan irritasjon lett oppstå som ett resultat etter feil eller for mye belastning. Belastningsskader kan oppstå ved for eksempel økning i treningsmengde, skiftning av fottøy osv.

Vanlige belastningsskader i fot og ankel er irritasjon av senevev, som i plantar fascitt, beinhinnebetennelse og akilles betennelse. I tillegg kan smertene ha rot i nervesystemet, hvor nerver i foten kan avklemmes slik at nervens funksjon blir svekket.

Det er også viktig å vite at nedsatt funksjon i ankel over tid kan skape slitasjeskader og bruskskader, det er derfor viktig at foten undersøkes etter skade for å forebygge dette.

Behandling av fot- og ankelsmerter

Det er viktig å utføre en grundig undersøkelse for å kartlegge årsaken til smertene, slik at vi også kan gi deg best mulig hjelp. De fleste fot- og ankelproblemer har god effekt med konservativ behandling, med fokus på å gjenopprette normalfunksjon.

Tverrfaglig vurdering er som oftest foretrukket. Det er viktig at foten får den behandlingen den trenger for å raskest mulig være sterk nok til å tåle belastningen vi putter på den. Behandlingsmodalitetene vi bruker inkluderer:

  • Kiropraktiske leddjusteringer
  • Muskulære teknikker (IMS, bindevesbehandling, tøyninger)
  • Stabiliserende øvelser
  • Råd og veiledning ift. belastningsstyring
  • Trykkbølgebehandling
  • Kinesiotape