Albue og underarm

Smerter i albue og underarm skyldes ofte akutte skader eller overbelastning. Albuesmerter har en høy forekomst i både i arbeidslivet og i idretten pga ensidig, gjentagende bevegelser eller kraftfull bruk- eller begge deler samtidig. De har også en tendens til å kunne bli langvarige uten tidlige tiltak som kan omfatte ulike former for behandling.

Vanlige symptomer

  • Tennisalbue (lateral epikondylitt)
  • Golfealbue (medial epikondylitt)
  • Slimposebetennelser (bursitter)
  • Tendinopatier (senebetennelser omkring albuen)
  • Posterior interosseous syndrome (klem av en nervegren i underarmen)
  • Nevritt (nerveirritasjon / betennelse) på enten innsiden- eller utsiden av albuen)

Utstrålende smerter og behandling

I en del tilfeller kan albuesmerter skyldes såkalte utstrålende smerter, funksjonsforstyrrelser eller forhold i skulder, nakke og håndledd som er viktig å kartlegge og ta hensyn til i behandling.

Akutte smerter i forbindelse med traume kan skyldes brist, brudd, hel-eller delvis avrivninger av leddbånd og sener, og vil typisk ha en annen presentasjon.

Grundig historikk og undersøkelse, om nødvendig med utfyllende bildediagnostikk, ultralyd, eller EMG vil oftest kunne gi en diagnose og retning for behandling og tiltak.

Behandlingen kan blant annet omfatte holdningsbedring, leddmanipulasjon, muskelbehandling, nålebehandling, ergonomisk veiledning og forskjellige former for trening.

Våre kiropraktorer og fysioterapeuter samarbeider og ser til at du får undersøkelse, behandling og annen nødvendig oppfølging tilpasset deg, i riktig tid, og så lenge du trenger det.